Language selector

 
left
  Skyddade zonerslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Skyddade zoner är zoner inom EU som på begäran av den eller de berörda medlemsstaterna får särskilt skydd mot införsel av en eller flera av de skadegörare som anges i direktiv 2000/29/EG. De skyddas på grund av frånvaron av den särskilda skadegöraren, trots att miljöfaktorer inom den skyddade zonen gynnar spridning av skadegöraren.

I vissa fall förekommer skadegöraren inom den skyddade zonen, men håller på att utrotas. En skyddad zon kan omfatta en hel medlemsstat eller täcka endast en del av dess territorium, och varje zon definieras separat i förhållande till varje särskild skadegörare. De berörda medlemsstaterna måste se till att skadegöraren eller skadegörarna inte förekommer inom de skyddade zonerna genom att vidta lämpliga EU-åtgärder och genom att genomföra årliga undersökningar.

De skyddade zonerna omfattas av följande ytterligare skydd:

  • En ytterligare förteckning över skadegörare vilkas införsel och spridning ska förhindras i skyddade zoner (anges i del B i bilagorna I och II).
  • En ytterligare förteckning över växter och växtprodukter vilkas införsel ska förbjudas i skyddade zoner (anges i del B bilaga III).
  • En ytterligare förteckning över de särskilda krav som måste uppfyllas för vissa växter, växtprodukter och andra föremål när de förs in till eller förflyttas inom skyddade zoner (anges i del B i bilaga IV).

Lagstiftning

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript