IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Beschermde gebieden
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Beschermde gebieden zijn gebieden in de Gemeenschap die, op verzoek van de desbetreffende lidstaat/lidstaten speciale bescherming krijgen tegen het binnenbrengen van één of meer in Richtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen. Deze gebieden worden beschermd omdat het desbetreffende schadelijke organisme er niet voorkomt, hoewel de omgevingsfactoren in het beschermde gebied gunstig zijn voor de ontwikkeling ervan.

In bepaalde gevallen is het schadelijke organisme aanwezig in de beschermde zone, maar wordt het uitgeroeid. Een beschermd gebied kan een hele lidstaat omvatten, maar ook slechts een deel ervan. Elk gebied wordt afzonderlijk vastgesteld voor elk specifiek schadelijk organisme.

Door de passende communautaire maatregelen toe te passen en jaarlijkse onderzoeken uit te voeren, moeten de betrokken lidstaten ervoor zorgen dat de beschermde gebieden vrij blijven van het/de desbetreffende schadelijke organisme/organismen.

De extra bescherming voor beschermde gebieden omvat:

Wetgeving