IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Beskyttede zoner
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Beskyttede zoner er zoner inden for Fællesskabet, som på anmodning fra den eller de berørte medlemsstater, omfattes af særlig beskyttelse mod indførelse af en eller flere af de skadegørere, som er opført i fortegnelsen i direktiv 2000/29/EF. De beskyttes, fordi den pågældende skadegører ikke findes inden for den beskyttede zone, på trods af at de miljømæssige betingelser i zonen giver skadegøreren gode muligheder for at opnå fodfæste.

I visse tilfælde findes den specificerede organisme i den beskyttede zone, men er ved at blive udryddet. En beskyttet zone kan omfatte en hel medlemsstat eller kun en del af dens område, og hver zone defineres særskilt i forhold til den enkelte særlige skadegører. Den pågældende medlemsstat skal sikre, at den/de specificerede skadegører(e) fortsat ikke findes i de beskyttede zoner ved at anvende passende fællesskabsforanstaltninger og foretage årlige undersøgelser.

Den yderligere beskyttelse, som beskyttede zoner omfattes af, indebærer:

Lovgivning