Language selector

 
left
  Intracommunautaire handelslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad regelt het verkeer binnen de lidstaten van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen die potentieel drager zijn van schadelijke organismen die risico's opleveren voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap (opgenomen in deel A van bijlage V van die richtlijn). Deze planten, plantaardige producten en andere materialen zijn over het algemeen van groot economisch belang. Zij zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden wat de controle van de productie betreft: er worden onder meer inspecties uitgevoerd op de plaats van productie op het daarvoor meest geschikte moment, d.w.z. tijdens het groeiseizoen en onmiddellijk na de oogst. Daarom moeten alle producenten van de materialen in deel A van bijlage V in een officieel register zijn opgenomen. En ook moeten de planten, plantaardige producten en andere materialen tijdens het vervoer vergezeld zijn van een plantenpaspoort. Dat document bewijst dat de materialen de communautaire controles met succes hebben doorstaan. Het vervangt het fytosanitair certificaat dat voor de handel tussen de lidstaten werd gebruikt toen de interne markt nog niet bestond.

Wetgeving

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript