Language selector

 
left
  EU:n sisäinen kauppaslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Neuvoston direktiivillä 2000/29/EY säännellään sellaisten tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden liikkumista jäsenvaltioissa, jotka ovat koko yhteisön kannalta merkittäviä haitallisten organismien mahdollisia kantajia (ne on lueteltu kyseisen direktiivin liitteessä V olevassa A osassa). Nämä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat yleensä taloudellisesti erittäin merkittäviä. Niihin sovelletaan erityisedellytyksiä, joilla säännellään niiden tuotannon valvontaa. Tähän kuuluvat tarkastukset tuotantopaikalla tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana eli kasvukauden aikana ja välittömästi korjuun jälkeen. Tämän vuoksi kaikkien liitteessä V olevassa A osassa luetellun materiaalin tuottajien on oltava merkitty viralliseen rekisteriin. Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana on lisäksi niitä siirrettäessä oltava kasvipassi. Tästä asiakirjasta käy ilmi, että kyseinen materiaali on menestyksekkäästi läpikäynyt yhteisön tarkastusjärjestelmän. Asiakirja korvaa kasvien terveystodistuksen, joka oli käytössä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ennen yhtenäismarkkinoiden perustamista.

Lainsäädäntö 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript