Language selector

 
left
  Haitalliset organismit - Johdantoslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Yhteisön kasvinsuojelujärjestelmän tavoitteena on ehkäistä kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutuminen yhteisöön ja leviäminen siellä.

Yhteisön kasvinsuojelujärjestelmä on perustettu neuvoston direktiivillä 2000/29/EY. Järjestelmän yleiset periaatteet perustuvat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä tehdyn kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sekä Maailman kauppajärjestön terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen määräyksiin.

Haitallisilla organismeilla tarkoitetaan kasveille tai kasvituotteille vahingollisia mitä tahansa lajia, kantaa tai biotyyppiä olevia kasveja, eläimiä tai taudinaiheuttajia.

Kasvit määritellään miksi tahansa eläviksi kasveiksi ja niiden tietyiksi eläviksi kasvinosiksi, siemenet mukaan luettuina (muut kuin jyvät). Eläviin kasvinosiin kuuluvat hedelmät - termin kasvitieteellisessä merkityksessä - joita ei ole pakastettu, kasvikset, joita ei ole pakastettu, mukulat, sipulit, juurakot, leikkokukat, oksat lehtineen, puut, jotka on katkaistu lehtineen, lehdet, lehvistö, kasvisolukkoviljelmät, elävä siitepöly, silmulliset oksat (bud-wood), pistokkaat, varttamisoksat ja muut kasvien osat, jotka voidaan määrittää pysyvän kasvinsuojelukomitean menettelyn mukaisesti.

Kasvituotteet määritellään kasviperäisiksi jalostamattomiksi tai yksinkertaisesti valmistetuiksi tuotteiksi, jos niitä ei lueta kasveiksi.

Edellä esitettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi jäsenvaltioille asetetaan oikeudet ja velvoitteet säännellä kasvien ja kasvituotteiden liikkumista alueellaan ja säännellä kasvien ja kasvituotteiden tuomista yhteisöön kolmansista maista. Velvoitteita asetetaan myös kolmansille maille, jotka haluavat viedä kasveja tai kasvituotteita yhteisöön.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript