Language selector

 
left
  Skadegørere - indledningslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Målet med EF-plantesundhedsordningen er at forebygge indslæbning af skadegørere på planter og planteprodukter og spredning af disse i Fællesskabet.

EF-plantesundhedsordningen er fastlagt i Rådets direktiv 2000/29/EF. De overordnede principper er baseret på bestemmelser i den internationale plantebeskyttelseskonvention, som er indgået af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, og i WTO-aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger.

Skadegørere defineres som enhver art, stamme eller biotype fra plante- eller dyreriget eller patogen, der er skadelig for planter og planteprodukter.

Planter defineres som alle levende planter og nærmere angivne levende plantedele, herunder frø (bortset fra korn). Levende plantedele omfatter frugter i botanisk forstand (ikke dybfrosne) grøntsager (ikke dybfrosne), jord- og stængelknolde, løg, jordstængler, afskårne blomster, grene med løv, fældede træer med løv, blade, løv, plantevævskulturer, levende pollen, okuleringsmateriale, stiklinger, podekviste og alle andre plantedele, som kan specificeres i overensstemmelse med proceduren med Den Stående Komité for Plantesundhed.

Planteprodukter defineres som produkter af vegetabilsk oprindelse, som ikke er forarbejdede, eller som kun har været genstand for en enkel bearbejdning, for så vidt det ikke drejer sig om planter.

For at leve op til ovennævnte mål har medlemsstaterne ret og pligt til at lovgive om flytning af planter og planteprodukter på deres område samt om indførsel i Fællesskabet af planter og planteprodukter fra tredjelande. Tredjelande, som ønsker at eksportere planter eller planteprodukter til Fællesskabet, er pålagt en række pligter.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript