IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Invoer uit derde landen - Documenten

Fytosanitair certificaat of plantenpaspoort

Bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen (opgenomen in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG) mogen alleen in de Gemeenschap worden binnengebracht wanneer zij vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat dat is afgegeven door de nationale organisatie ter bescherming van planten van het uitvoerende land. Bij binnenkomst in de Gemeenschap kan het fytosanitair certificaat door een plantenpaspoort worden vervangen (voor ingevoerde planten, plantaardige producten en andere materialen die eveneens in deel A van bijlage V zijn opgenomen).

De afgegeven fytosanitaire certificaten moeten in overeenstemming zijn met de modellen die zijn vastgesteld in het kader van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten en moeten bevestigen dat de planten, plantaardige producten of andere materialen:

In de volgende gevallen kunnen uitzonderingen op de bovengenoemde voorwaarden worden toegestaan, mits er geen risico bestaat dat schadelijke organismen worden verspreid:

Andere uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden kunnen onder specifieke strenge voorwaarden en gewoonlijk voor een beperkte periode worden toegestaan overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2000/29/EG .

Wetgeving