Language selector

 
left
  Invoer uit derde landen - Documentenslide
right
transtrans
 

Fytosanitair certificaat of plantenpaspoort

Bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen (opgenomen in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG) mogen alleen in de Gemeenschap worden binnengebracht wanneer zij vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat dat is afgegeven door de nationale organisatie ter bescherming van planten van het uitvoerende land. Bij binnenkomst in de Gemeenschap kan het fytosanitair certificaat door een plantenpaspoort worden vervangen (voor ingevoerde planten, plantaardige producten en andere materialen die eveneens in deel A van bijlage V zijn opgenomen).

De afgegeven fytosanitaire certificaten moeten in overeenstemming zijn met de modellen die zijn vastgesteld in het kader van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten en moeten bevestigen dat de planten, plantaardige producten of andere materialen:

  • aan de juiste inspecties zijn onderworpen;
  • worden geacht vrij te zijn van schadelijke quarantaine-organismen, en praktisch vrij van andere schadelijke organismen;
  • beantwoorden aan de fytosanitaire regelingen van het invoerende land.

In de volgende gevallen kunnen uitzonderingen op de bovengenoemde voorwaarden worden toegestaan, mits er geen risico bestaat dat schadelijke organismen worden verspreid:

  • de overbrenging van planten, plantaardige producten en andere materialen via het grondgebied van de Gemeenschap;
  • het binnenbrengen van kleine hoeveelheden planten, plantaardige producten, voedingsmiddelen of diervoeders, indien zij bestemd zijn voor gebruik door de eigenaar of ontvanger voor niet-industriële en niet-commerciële doeleinden of voor verbruik tijdens het vervoer;
  • het binnenbrengen van planten, plantaardige producten of andere materialen bestemd voor gebruik bij proefnemingen, voor wetenschappelijke doeleinden, of voor rasveredeling;
  • het binnenbrengen van planten, plantaardige producten of andere materialen die in een aan de grens van de lidstaat gelegen gebied van een derde land worden geteeld, geproduceerd of gebruikt.

Andere uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden kunnen onder specifieke strenge voorwaarden en gewoonlijk voor een beperkte periode worden toegestaan overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2000/29/EG .

Wetgeving 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript