IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Tuonti kolmansista maista - Asiakirjat

Commission Staff Working Document concerning the control of pine wood nematode in the forestry sector in the European Union - Roadmap for a renewned strategyKasvien terveystodistus tai kasvipassi

Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden (ne on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa ) mukana on oltava viejämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen myöntämä kasvien terveystodistus ennen kuin ne voidaan tuoda yhteisöön. Yhteisöön saapumisen yhteydessä kasvien terveystodistus voidaan korvata kasvipassilla (niiden tuotujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, jotka on lueteltu myös liitteessä V olevassa A osassa ).

Kasvien terveystodistukset olisi myönnettävä kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen nojalla laadittujen mallien mukaisesti, ja niissä on todistettava, että kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden

Vapautukset edellä mainituista vaatimuksista ovat mahdollisia seuraavissa tapauksissa edellyttäen, ettei haitallisten organismien leviämisvaaraa ole olemassa:

Muita vapautuksia edellä mainituista vaatimuksista voidaan myöntää erikseen määrättyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti ja yleensä rajalliseksi aikaa direktiivin 2000/29/EY 15 artiklan mukaisesti.

Lainsäädäntö