Language selector

 
left
  Tuonti kolmansista maista - Asiakirjatslide
right
transtrans
 

Commission Staff Working Document concerning the control of pine wood nematode in the forestry sector in the European Union - Roadmap for a renewned strategyKasvien terveystodistus tai kasvipassi

Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden (ne on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa ) mukana on oltava viejämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen myöntämä kasvien terveystodistus ennen kuin ne voidaan tuoda yhteisöön. Yhteisöön saapumisen yhteydessä kasvien terveystodistus voidaan korvata kasvipassilla (niiden tuotujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, jotka on lueteltu myös liitteessä V olevassa A osassa ).

Kasvien terveystodistukset olisi myönnettävä kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen nojalla laadittujen mallien mukaisesti, ja niissä on todistettava, että kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden

  • osalta on tehty asianmukaiset tarkastukset
  • katsotaan olevan vapaita karanteenia vaativista haitallisista organismeista ja käytännössä vapaita muista haitallisista organismeista
  • katsotaan noudattavan tuojamaan kasvinsuojelumääräyksiä.

Vapautukset edellä mainituista vaatimuksista ovat mahdollisia seuraavissa tapauksissa edellyttäen, ettei haitallisten organismien leviämisvaaraa ole olemassa:

  • kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kuljetus yhteisön alueen kautta
  • pienten kasvi- ja kasvituotemäärien tai kasveihin tai kasvituotteisiin liittyvien pienten elintarvike- tai rehumäärien tuonti yhteisön alueelle, jos ne on tarkoitettu omistajan tai vastaanottajan käyttöön muuhun kuin teolliseen ja kaupalliseen tarkoitukseen tai kuljetuksen aikana syötäväksi
  • kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuonti testaustarkoituksessa tai tieteellisessä tarkoituksessa tehtyjä töitä tai lajikevalintaan liittyviä töitä varten
  • sellaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuonti, joita viljellään, tuotetaan tai käytetään kolmannen maan raja-alueen välittömässä läheisyydessä.

Muita vapautuksia edellä mainituista vaatimuksista voidaan myöntää erikseen määrättyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti ja yleensä rajalliseksi aikaa direktiivin 2000/29/EY 15 artiklan mukaisesti.

Lainsäädäntö

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript