IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Import fra tredjelande - dokumenter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Plantesundhedscertifikat eller plantepas

Før visse planter, plantedele og andre objekter (jf. fortegnelsen i la del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF) kan indføres i Fællesskabet, skal de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som udstedes af plantebeskyttelsesmyndigheden i det eksporterende land. Efter indførelsen til Fællesskabet kan plantesundhedscertifikatet erstattes af et plantepas (for de importerede planter, planteprodukter og andre objekter, som ligeledes findes i fortegnelsen i del A til bilag V) ).

Plantesundhedscertifikater udstedes i overensstemmelse med de modeller, som er fastsat i den internationale plantebeskyttelseskonvention; i certifikatet attesteres det, at planterne, planteprodukterne eller andre objekter:

Der kan undtages for ovenstående krav i følgende tilfælde, forudsat at der ikke er risiko for spredning af skadegørere:

Der kan på særlige, skærpede vilkår og normalt i et begrænset tidsrum indrømmes andre undtagelser for ovenstående krav i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/29/EF du Conseil.

Lovgivning