Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
dalli
 
 
 
 
left
  Kasvien Terveysslide
right
transtrans
 

Kasvien terveyttä koskevan EU:n lainsäädännön päätavoitteena on suojella kasveista saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta ja varmistaa viljelykasvien terveys ja laatu kaikissa jäsenvaltioissa.

Lisäksi tällä lainsäädännöllä säännellään kasvien ja kasvituotteiden kauppaa EU:ssa sekä tuontia muualta maailmasta kasvien terveyttä koskevien kansainvälisten vaatimusten ja velvoitteiden mukaisesti.

EU valvoo kasvinsuojelutuotteiden tai torjunta-aineiden kauppaa ja käyttöä sekä asettaa standardit torjunta-ainejäämien seurantaa ja valvomista varten. EU toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä suojautuakseen kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutumiselta EU:hun ja leviämiseltä siellä. Lisäksi se varmistaa laatuvaatimukset siementen ja lisäysaineiston myynnille EU:ssa.

EU:n lainsäädäntö kattaa lisäksi kasvilajikkeisiin liittyvät teollisoikeudet sekä geenivarojen suojelun ja käytön.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
requires javascript