Language selector

 
left
  Genetische rijkdommen - Inleidingslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Dit gebied omvat twee activiteiten:

  • De belangrijkste activiteit is de tenuitvoerlegging van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, dat op 29 juni 2004 in werking is getreden. De Europese Gemeenschap als afzonderlijke verdragsluitende partij en de meeste lidstaten van de Europese Unie hebben het internationale verdrag reeds geratificeerd. Het voorziet in een wettelijk bindend algemeen kader voor de toegang tot plantgenetische hulpbronnen voor de landbouw en het delen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Een belangrijk onderdeel van het verdrag zal een modelovereenkomst inzake overdracht van materiaal (Material Transfer Agreement, MTA) zijn, waarin de voorwaarden voor de toegang tot de genetische hulpbronnen zullen worden gespecificeerd en waarin zal worden bepaald voor welke bedragen, in welke vorm en op welke wijze betalingen aan het financiële mechanisme van het verdrag zullen geschieden indien de uit dit materiaal verkregen producten worden gecommercialiseerd. De Europese Gemeenschap en haar lidstaten nemen deel aan de onderhandelingen over een ontwerp-modelovereenkomst inzake overdracht van materiaal.


  • Richtlijn 98/95/EG van de Raad wijzigt de richtlijnen inzake het in de handel brengen van zaaizaad en laat toe dat zaaizaad van met uitroeiing bedreigde traditionele (oude) variëteiten of soorten wordt uitgesloten van de gebruikelijke strenge tests die voorafgaan aan het in de handel brengen. Er zijn richtlijnen ontwikkeld met specifieke voorwaarden voor dit soort materiaal.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript