Language selector

 
left
  Geenivarat - Johdantoslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Tämä ala käsittää kahdentyyppisiä toimia:

  • Tärkeimpänä tehtävänä on panna toimeen elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen sopimus, joka tuli voimaan 29. kesäkuuta 2004. Euroopan yhteisö on sopimuksen osapuolena jo ratifioinut sen samoin kuin useimmat Euroopan unionin jäsenvaltiotkin. Sopimus muodostaa oikeudellisesti sitovat yleiset puitteet maatalouden kasvigeenivarojen saamiselle käyttöön ja niiden käytöstä saatavan hyödyn jakamiselle. Tärkeä osa sopimusta on vakiomuotoinen materiaalinsiirtosopimus, jossa määritellään ehdot geenivarojen saamiselle käyttöön ja vahvistetaan taso, muoto ja suoritustapa sopimuksen rahoitusjärjestelmään maksettaville maksuille, jotka maksetaan, jos materiaalista tuotetaan kaupallisia tuotteita. Euroopan yhteisö osallistuu jäsenvaltioineen vakiomuotoisen materiaalinsiirtosopimuksen valmisteluun.


  • Neuvoston direktiivillä 98/95/EY PDF muutetaan siementen pitämisestä kaupan annettuja direktiivejä ja sallitaan uhanalaisten perinteisten (vanhojen) lajikkeiden tai lajien siementen vapauttaminen tavallisesti tiukasta markkinoille saattamista edeltävästä testauksesta. Tämäntyyppisen materiaalin erityisedellytyksiä varten on kehitetty ohjeita.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript