Language selector

 
left
  Bevaring Af Plantegenetiske Ressourcer - Indledningslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Dette område omfatter to aktiviteter:

  • De vigtigste aktiviteter er foranstaltningerne til gennemførelse af den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug, som trådte i kraft den 29. juni 2004. EU har som selvstændig signatar ligesom de fleste af EU's medlemsstater allerede ratificeret den internationale traktat. Denne udgør et sæt overordnede juridisk bindende rammer for adgang til plantegenetiske ressourcer inden for landbruget og en ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelsen af disse ressourcer. Et af traktatens centrale elementer er en standardaftale om overførsel af materiale (MTA), som vil indeholde vilkårene for adgangen til genetiske ressourcer samt regler for, hvor meget der skal betales til traktatens finansielle mekanisme ved markedsføring af produkter, der er baseret på sådant materiale, og for, hvordan og i hvilken form betalingen skal ske. EU og medlemsstaterne er med i forhandlingerne om et udkast til en sådan standardaftale.


  • Rådets direktiv 98/95/EF ændrer direktiverne om markedsføring af frø og tillader, at frø af traditionelle (gamle) sorter eller arter, som er udryddelsestruede, kan blive fritaget for den normale strenge testning, før de kan markedsføres. Der er blevet udviklet retningslinjer vedrørende de specifikke betingelser for denne form for materiale.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript