Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Säkra livsmedel

Brevlåda

Välkommen till brevlådan för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd. Vi kommer att försöka besvara dina frågor så gott vi kan och så snabbt som möjligt.

Vi har märkt att de frågor vi får ibland inte gäller de områden som GD hälsa och konsumentskydd sysslar med och att andra institutioner eller generaldirektorat skulle kunna ge mer utförliga svar. Därför uppmanar vi alla att använda sig av vår referenslista för ytterligare informationskällor där man kan hitta korrekta adresser eller rent av svaret på den fråga man har.

  • Allmän information om europeisk politik kan finnas på sidan Information på Europaservern.
  • Om du inte vet vilket generaldirektorat frågan ska skickas till kan du vända dig till tjänsten EUROPA DIREKT . Där hittar du den information du behöver eller också vidarebefordras din fråga till rätt ställe.
  • För att snabbt hitta andra generaldirektorats brevlådor, sök i listan över kommissionens brevlådor .
  • Om du söker en rättsakt på området hälsa och konsumentskydd som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning under de senaste 60 dagarna, kan du gå till rättsdatabasen EUR-LEX .
  • När det gäller frågor om nationell lagstiftning kan du ofta få bättre information från nationella myndigheter och konsumentorganisationer EN .
  • Pröva vår SÖK -funktion för att hitta listan över relevanta dokument på kommissionens webbplats.

Skicka din fråga till: sanco-mailbox@ec.europa.eu

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE - Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning . Vid tekniska problem med våra sidor kontakta vår WebMaster

eller skriv till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
B-1049 Bryssel - Belgien

- Se även: Europaserverns brevlådor för en lista över alla institutionernas, byråernas och organens e-brevlådor.

(Ansvarsfriskrivning för brevlådan: Europeiska kommissionen är inte på något sätt ansvarig för den information och de synpunkter som framförs i svaren som skickas via denna brevlåda. Brevlådan kan endast ge allmän information och är inte riktad till någon särskild person eller organisation. Det är inte säkert att informationen är allsidig, fullständig, korrekt eller uppdaterad, och den kan inte ersätta enskild yrkesmässig eller juridisk rådgivning. )

Top


SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs