Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
dalli
 
 
 
 
left
  Övergripande uppgiftslide
right
transtrans
 

EU:s integrerade strategi för säkra livsmedel syftar till att se till att livsmedelssäkerheten, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet i Europeiska unionen är på en hög nivå, vilket sker genom enhetliga från-jord-till-bord-åtgärder och lämplig övervakning, samtidigt som man ser till att den inre marknaden fungerar väl.

Genomförandet av denna politik inbegriper utveckling av lagstiftning och andra insatser:

Att säkerställa effektiva kontrollsystem och utvärdera hur EU-standarderna följs i fråga om säkra livsmedel och livsmedelskvalitet, djurs hälsa och välfärd, foder och växtskydd i EU och i länder utanför EU med avseende på deras export till EU.

Att sköta de internationella förbindelserna med tredje länder och med internationella organisationer i frågor som rör livsmedelssäkerhet, djurs hälsa och välfärd, foder och växtskydd.

Att sköta förbindelserna med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) en och att säkerställa riskhantering på grundval av vetenskapliga belägg. 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
requires javascript