Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
dalli
 
 
 
 
left
  Tehtävänkuvausslide
right
transtrans
 

EU:n yhtenäisellä elintarviketurvallisuusalan toimintamallilla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvinsuojelun korkea taso Euroopan unionissa johdonmukaisilla maatilalta ruokapöytään ulottuvilla toimenpiteillä ja riittävällä seurannalla ja varmistamaan samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Tämän toimintamallin täytäntöönpanoon kuuluu lainsäädäntö- ja muiden toimien kehittelyä, jotta

varmistetaan tehokkaat valvontamenetelmät ja arvioidaan, noudatetaanko elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta, eläinten terveydestä, eläinten hyvinvoinnista, eläinten ravinnosta ja kasvinsuojelusta annettuja Euroopan unionin standardeja Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa niiden Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin osalta

huolehditaan suhteista unionin ulkopuolisiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin, kun kyseessä on elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys, eläinten hyvinvointi, eläinten ravinto ja kasvinsuojelu

huolehditaan suhteista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen (EFSA) en ja varmistetaan tieteelliseen tietoon perustuva riskinhallinta.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
requires javascript