IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Hovedopgave

EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed har til formål at sikre et højt niveau for fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt plantesundhed i EU via sammenhængende jord til bord-foranstaltninger og passende overvågning og samtidig sikre det indre markeds funktion.

Gennemførelse af denne tilgang indebærer udvikling af lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger med henblik på at:

At sikre effektive kontrolsystemer og at undersøge, i hvilket omfang EU-standarderne for fødevaresikkerhed og -kvalitet, dyresundhed og -velfærd, foder samt plantesundhed overholdes i EU og i tredjelande i forbindelse med disses eksport til EU.

At varetage internationale forbindelser med tredjelande og internationale organisationer vedrørende fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd, foder og plantesundhed.

At varetage forbindelserne med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og at sikre en videnskabeligt funderet risikostyring.