Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
dalli
 
 
 
 
left
  Hovedopgaveslide
right
transtrans
 

EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed har til formål at sikre et højt niveau for fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd samt plantesundhed i EU via sammenhængende jord til bord-foranstaltninger og passende overvågning og samtidig sikre det indre markeds funktion.

Gennemførelse af denne tilgang indebærer udvikling af lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger med henblik på at:

At sikre effektive kontrolsystemer og at undersøge, i hvilket omfang EU-standarderne for fødevaresikkerhed og -kvalitet, dyresundhed og -velfærd, foder samt plantesundhed overholdes i EU og i tredjelande i forbindelse med disses eksport til EU.

At varetage internationale forbindelser med tredjelande og internationale organisationer vedrørende fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd, foder og plantesundhed.

At varetage forbindelserne med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og at sikre en videnskabeligt funderet risikostyring.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
requires javascript