IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Algemene opdracht

De geïntegreerde aanpak van de EU inzake voedselveiligheid heeft tot doel een hoog niveau van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid in de Europese Unie te waarborgen via coherente maatregelen van "boer tot bord" en aangepaste controles, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de interne markt doeltreffend functioneert.

De uitvoering van deze aanpak gaat gepaard met de ontwikkeling van wetgevende en andere maatregelen:

doeltreffende controlesystemen instellen en beoordelen of voldaan wordt aan de EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn, diervoeding en plantengezondheid in de EU en in derde landen voor zover het hun uitvoer naar de EU betreft;

met derde landen en internationale organisaties internationale relaties onderhouden betreffende voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, diervoeding en plantengezondheid;

relaties onderhouden met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en zorgen voor een risicobeheersing op wetenschappelijke basis.