IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Tehtävänkuvaus

EU:n yhtenäisellä elintarviketurvallisuusalan toimintamallilla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvinsuojelun korkea taso Euroopan unionissa johdonmukaisilla maatilalta ruokapöytään ulottuvilla toimenpiteillä ja riittävällä seurannalla ja varmistamaan samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Tämän toimintamallin täytäntöönpanoon kuuluu lainsäädäntö- ja muiden toimien kehittelyä, jotta

varmistetaan tehokkaat valvontamenetelmät ja arvioidaan, noudatetaanko elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta, eläinten terveydestä, eläinten hyvinvoinnista, eläinten ravinnosta ja kasvinsuojelusta annettuja Euroopan unionin standardeja Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa niiden Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin osalta

huolehditaan suhteista unionin ulkopuolisiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin, kun kyseessä on elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys, eläinten hyvinvointi, eläinten ravinto ja kasvinsuojelu

huolehditaan suhteista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen (EFSA) en ja varmistetaan tieteelliseen tietoon perustuva riskinhallinta.