Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
 
 
 
 
left
  Het Voedsel- en veterinair bureau - Inleidingslide
right
transtrans
 

Wat is de taak van het VVO om dit te bereiken?

Het is de taak van het Voedsel- en Veterinair Bureau om, door middel van audits, inspecties en aanverwante activiteiten:

  • te controleren of binnen de Europese Unie de voorschriften van de EU-wetgeving inzake voedselveiligheid en -kwaliteit, diergezondheid en welzijn, en plantengezondheid worden nageleefd, en of de voorschriften inzake invoer in de EU worden nageleefd in derde landen die naar de EU exporteren,
  • bij te dragen tot de ontwikkeling van het beleid van de Europese Unie in de sectoren voedselveiligheid, diergezondheid en -welzijn, en plantengezondheid,
  • bij te dragen tot de ontwikkeling en toepassing van doelmatige controlesystemen in de sectoren voedselveiligheid, diergezondheid en -welzijn, en plantengezondheid,

en belanghebbenden op de hoogte te stellen van de resultaten van zijn audits en inspecties.

Hoe draagt het VVO hiertoe bij? Más...

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript