Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
 
 
 
 
left
  Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων - Εισαγωγήslide
right
transtrans
 

Με ποιο τρόπο συμβάλλει το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στην επίτευξη αυτού στόχου;

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων ασχολείται με τη διασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου και με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις εξαγωγές που πραγματοποιούν προς την ΕΕ. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων για να φέρει εις πέρας την αποστολή του προβαίνει στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες που πραγματοποιούν εξαγωγές προς την ΕΕ.

Κάθε χρόνο το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων καταρτίζει πρόγραμμα επιθεωρήσεων, επισημαίνοντας τομείς προτεραιότητας και χώρες που χρήζουν επιθεώρησης. Το πρόγραμμα επανεξετάζεται μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου για να διασφαλιστεί ο επίκαιρος και ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους χαρακτήρας του. Τα προγράμματα αυτά en δημοσιεύονται στο σχετικό ιστοχώρο.

Tα πορίσματα κάθε επιθεώρησης που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση μαζί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επιθεώρηση έχει τη δυνατότητα να σχολιάζει τις εκθέσεις κατά τη φάση σχεδιασμού τους. Είναι δυνατή η αναζήτηση των και των σχολίων των χωρών στις οποίες πραγματοποιείται η επιθεώρηση στο σχετικό ιστοχώρο.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων υποβάλλει συστάσεις στην αρμόδια αρχή της χώρας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που επισημαίνονται κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. Στη συνέχεια, ζητείται από την αρμόδια αρχή να υποβάλει στο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχέδιο δράσης ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων από κοινού με τις υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογεί το εν λόγω σχέδιο δράσης και παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσω μίας σειράς δραστηριοτήτων συνέχειας.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων μπορεί να επισημαίνει, κατά περίπτωση, τομείς στους οποίους η Επιτροπή ενδέχεται να πρέπει να εξετάσει τη διασάφηση ή την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τομείς στους οποίους κρίνει σκόπιμη τη θέσπιση νέας νομοθεσίας. Κατά τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του Γραφείου συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ.

Επιπλέον, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων εκδίδει και άλλες εκθέσεις, όπως εκθέσεις γενικής επισκόπησης στις οποίες συγκεφαλαιώνονται τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διεξαχθεί στα κράτη μέλη για το ίδιο θέμα ή τις ετήσιες εκθέσεις en παρακολούθησης των κατάλοιπων φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Tο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων εκδίδει επίσης ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του, στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος του οικείου προγράμματος επιθεωρήσεων καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα en .

Tο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών και η έδρα του βρίσκεται στο Grange, Co. Meath, της Ιρλανδίας. Το προσωπικό του Γραφείου σήμερα αριθμεί 163 άτομα από 74 που αριθμούσε το 1997. Από αυτά οι 81 είναι επιθεωρητές που συμμετέχουν συστηματικά σε επιτόπιες αποστολές επιθεωρήσεων και τα υπόλοιπα είναι διοικητικά στελέχη και προσωπικό στήριξης. Το προσωπικό του Γραφείου κατανέμεται σε έξι διοικητικές μονάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες η καθεμία ( βλέπε οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης en ).

 

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript