Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
 
 
 
 
left
  Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret - indledningslide
right
transtrans
 

Hvordan bidrager Levnedsmiddel og Veterinærkontoret til at opnå dette?

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret har til opgave at sikre effektive kontrolsystemer og evaluere, at EU-normerne overholdes inden for EU og i tredjelande i forbindelse med deres eksport til EU. Dette sker først og fremmest ved at foretage inspektioner i medlemsstater og i tredjelande, der eksporterer til EU.

Kontoret udarbejder hvert år et inspektionsprogram. Heri fastlægges de prioriterede områder, samt hvilke lande der skal foretages inspektion i. For at sikre, at programmet er ajourført og relevant, revideres det efter seks måneder. Disse programmer en offentliggøres på dette websted.

Resultaterne af de kontrolbesøg, der foretages under programmet, nedfældes i en inspektionsrapport sammen med konklusioner og anbefalinger. De kompetente myndigheder i det land, der besøges, har mulighed for at kommentere rapporten, mens den stadig er under udarbejdelse. De kan læse og bemærkningerne om de besøgte lande på dette websted.

Konstateres der fejl og mangler under en inspektion, anbefales det pågældende lands kompetente myndigheder at udbedre disse fejl og mangler. De kompetente myndigheder anmodes om at forelægge Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret en handlingsplan for, hvordan de agter at udbedre de konstaterede fejl og mangler. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret evaluerer denne handlingsplan i samarbejde med andre tjenestegrene i Kommissionen og overvåger dens gennemførelse via en række opfølgningsaktiviteter.

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret kan om nødvendigt pege på områder, hvor Kommissionen eventuelt kan overveje at tydeliggøre eller ændre lovbestemmelser, eller områder, hvor der er behov for ny lovgivning. På denne måde bidrager resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets inspektioner til at forbedre fællesskabslovgivningen.

Endvidere udarbejder Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret andre rapporter, som f.eks. oversigtsrapporter, som sammenfatter resultaterne af en række kontrolbesøg, der er gennemført i medlemsstater over et givet emne, eller de årlige EU-dækkende rapporter om overvågningen af pesticidrester en .

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret udsender også en årsrapport om dets aktiviteter, som gennemgår, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til dets inspektionsprogram, og fremlægger de samlede resultater en .

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret er en del af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, og det er beliggende i Grange, Co. Meath, Irland. Antallet af medarbejdere i Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret er steget fra 74 i 1997 til det nuværende niveau på 163, hvoraf 81 er inspektører, der regelmæssigt deltager i kontrolbesøg på stedet, mens resten er ledende og assisterende medarbejdere. Personalet er fordelt på seks afdelinger med forskellige ansvarsområder under Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (se generaldirektoratets organisationsplan en ).

 

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript