IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
es da de el en fr it nl pt fi sv

Säkra livsmedel

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor

I egenskap av väktare av Europeiska gemenskapens fördrag ansvarar Europeiska kommissionen för att gemenskapens lagstiftning om livsmedelssäkerhet, djurhälsa samt djur- och växtskydd tillämpas och verkställs på rätt sätt. Eftersom Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor är en del av kommissionen, spelar det en viktig roll i fullgörandet av denna uppgift.

Vad är Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor?

Inspektionsrapporter

Om du vill se vilka rapporter som publicerats nyligen, välj Nytt. Klicka på länken Handlingar om livsmedelssäkerhet så hittar du rapporter som publicerats under en viss period.

Inspektionsprogram en

Top


SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD