Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Säkra livsmedel

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor

I egenskap av väktare av Europeiska gemenskapens fördrag ansvarar Europeiska kommissionen för att gemenskapens lagstiftning om livsmedelssäkerhet, djurhälsa samt djur- och växtskydd tillämpas och verkställs på rätt sätt. Eftersom Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor är en del av kommissionen, spelar det en viktig roll i fullgörandet av denna uppgift.

Vad är Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor?

Inspektionsrapporter

 • Veterinärkontroll en
 • Växtskyddskontroll en
 • Kontroll av förorening av livsmedel och foderråvaror en
 • Kontroll av livsmedelshygien en
 • Kontroll av bestrålning av livsmedel en
 • Kontroll av genetiskt modifierade livsmedel en
 • Kontroll av bekämpningsmedel
  • Inspektion av ländernas kontroll av marknadsföring/användning av växtskyddsmedel och av rester av bekämpningsmedel i livsmedel en
  • Årliga rapporter om övervakning av bekämpningsmedelsrester i hela EU en
 • Kontroll av ekologiskt lantbruk en
 • Särskilda rapporter en (Rapporter under denna rubrik ger en översikt över ett visst tema för en rad inspektioner som har genomförts i medlemsstaterna eller i tredje land)

Om du vill se vilka rapporter som publicerats nyligen, välj Nytt. Klicka på länken Handlingar om livsmedelssäkerhet så hittar du rapporter som publicerats under en viss period.

Inspektionsprogram en

Top


SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs