IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
es da de el en fr it nl pt fi sv

Voedselveiligheid

Voedsel- en Veterinair Bureau

De Commissie is als hoedster van de Verdragen van de Europese Gemeenschap verantwoordelijk voor de juiste toepassing en handhaving van de communautaire wetgeving inzake voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn. Het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVO), een dienst van de Commissie, vervult hierbij een belangrijke taak.

Wat doet het VVO?

Inspectieverslagen over

Onder " What’s new" vindt u onlangs gepubliceerde verslagen. Klik op " Food Safety Archives". Daarin treft u de verslagen aan die in een bepaalde periode gepubliceerd zijn.

Inspectieprogramma's en

Top


VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING