IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
es da de el en fr it nl pt fi sv

Elintarvikkeiden turvallisuus

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto

 

Komissio on Euroopan yhteisön perustamissopimusten valvojana vastuussa sen varmistamisesta, että elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten terveyteen, kasvinsuojeluun sekä eläinten hyvinvointiin liittyvä yhteisön lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja sen täytäntöönpanoa valvotaan. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolla on komissiossa tärkeä rooli tämän tehtävän suorittamisessa.

Mikä elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto on?

Tarkastusraportit

Äskettäin julkaistut raportit löytyvät Uutta-osiosta. Napsauttakaa Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat asiakirjat -näppäintä tietyllä aikavälillä julkaistujen raporttien löytämiseksi.

Tarkastusohjelmat en

Top


ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS | KANSANTERVEYS | KULUTTAJA-ASIAT | TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO