IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
es da de el en fr it nl pt fi sv

Fødevaresikkerhed

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret

 

Som vogter af EF-traktaterne er det Kommissionens ansvar at sikre, at fællesskabslovgivningen om fødevaresikkerhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd gennemføres og håndhæves korrekt. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret spiller som tjenestegren i Kommissionen en vigtig rolle i udførelsen af denne opgave.

Hvilke opgaver har Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret?

Inspektionsrapporter

Nyligt offentliggjorte rapporter findes i afsnittet om de seneste nyheder ( What's new?). Klik på fødevaresikkerhedsarkiverne ( Food Safety Archives) for at finde rapporter, der er offentliggjort i en bestemt periode.

Kontrolprogrammer en

Top


FØDEVARESIKKERHED | FOLKESUNDHED | FORBRUGERANLIGGENDER | GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE