Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Fødevaresikkerhed

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret

 

Som vogter af EF-traktaterne er det Kommissionens ansvar at sikre, at fællesskabslovgivningen om fødevaresikkerhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd gennemføres og håndhæves korrekt. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret spiller som tjenestegren i Kommissionen en vigtig rolle i udførelsen af denne opgave.

Hvilke opgaver har Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret?

Inspektionsrapporter

 • Veterinærkontrol en

 • Plantesundhedskontrol en

 • Kontrol af forurening af fødevarer og fodermidler en

 • Kontrol af levnedsmiddelhygiejne en

 • Kontrol af bestråling af fødevarer en

 • Kontrol af genetisk modificerede fødevarer en

 • Kontrol af pesticider

  • Tilsyn med kontrol af markedsføring/anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter og af pesticidrester i fødevarer opdelt pr. land en

  • Årlige EU-dækkende rapporter om overvågningen af pesticidrester en

 • Kontrol af økologisk landbrug en

 • Særrapporter en (Rapporter under denne overskrift giver et overblik over et givet emne for en række kontrolbesøg, der er gennemført i medlemsstater eller i tredjelande)

Nyligt offentliggjorte rapporter findes i afsnittet om de seneste nyheder ( What's new?). Klik på fødevaresikkerhedsarkiverne ( Food Safety Archives) for at finde rapporter, der er offentliggjort i en bestemt periode.

Kontrolprogrammer en

Top


FØDEVARESIKKERHED | FOLKESUNDHED | FORBRUGERANLIGGENDER | GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs