Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de en fr it nl pt fi sv

Elintarvikkeiden turvallisuus

BSE

Bryssel 15. marraskuuta 2000

BSE:tä koskeva tärkein EU-lainsäädäntö

Seuraavassa luetellaan naudan spongiformista enkefalopatiaa BSE:tä koskeva pääasiallinen Euroopan unionin lainsäädäntö sekä päätösten pääkohdat. Kaikesta BSE-lainsäädännöstä on täydellinen kronologinen luettelo Internetissä osoitteessa
http://ec.europa.eu/food/fs/bse/index_en.html

Päätös 89/469/ETY  - 28. heinäkuuta 1989 (elävä karja, UK)

Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä muihin jäsenvaltioihin elävää karjaa, joka on syntynyt ennen 18. heinäkuuta 1988 tai joka on syntynyt naudasta, jolla epäillään tai on virallisesti todettu olevan naudan spongiformi enkefalopatia.

Päätös 90/134/ETY - 6. maaliskuuta 1990 (BSE:stä ilmoittaminen)

Kaikista BSE-tapauksista on ilmoitettava.

Päätös 90/200/ETY - 9. huhtikuuta 1990 (tuotteet, UK)

Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä alueeltaan muiden jäsenvaltioiden alueelle aivoja, selkäydintä, kateenkorvaa, risoja, pernaa tai suolia, jotka on saatu teurastushetkellä yli kuusi kuukautta vanhoista naudoista.

Päätös 94/381/EY - 27. kesäkuuta 1994 (rehukielto)

Jäsenvaltioiden on kiellettävä nisäkkäiden kudoksista saadun proteiinin syöttäminen märehtijöille.

Päätös 94/382/EY - 27. kesäkuuta 1994 (märehtijäperäisen jätteen käsittely)

Vaihtoehtoisen lämpökäsittelyjärjestelmän hyväksyminen märehtijäperäisen eläinjätteen käsittelyyn; tarkoituksena on inaktivoida BSE:n aiheuttajat.

Päätös 96/239/EY - 27. maaliskuuta 1996 (vientikielto, UK)

Yhdistynyt kuningaskunta ei saa viedä alueeltaan muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin nautaeläimiä eikä naudoista saatavia tuotteita.

Päätös 96/449/EY - 18. heinäkuuta 1996 (nisäkäsperäisen jätteen käsittely)

Nisäkäsperäisen eläinjätteen käsittelyedellytykset; tarkoituksena on inaktivoida BSE:n aiheuttajat; 133° - 3 Baria - 20 minuuttia; korvattu päätöksellä 1999/534/EY (otetaan käyttöön talia koskevat käsittelyedellytykset).

Päätös 98/256/EY - 16. maaliskuuta 1998 (UK:n vientikiellon osittainen purkaminen - karjojen varmentamisjärjestelmä)

Yhdistyneen kuningaskunnan vientikiellon ensimmäinen muutos: valvonnan vahvistaminen ja ensimmäiset askeleet kohti kiellon poistamista Pohjois-Irlannin karjojen varmentamisjärjestelmän (Export Certified Herds Scheme - ECHS) kautta.

Päätös 98/272/EY - 23. huhtikuuta 1998 (TSE:iden epidemiologinen valvonta)

Annetaan yleiset säännöt kaikkien tarttuvien spongiformien enkefalopatioiden (TSE) epidemiologisesta seurannasta; muutettu päätöksellä 2000/374/EY, jolla otettiin käyttöön pikatestit (ks. jäljempänä).

Päätös 98/653/EY - 18. marraskuuta 1998 (Portugalin vientikielto)

Kielto viedä nautaeläimiä ja nautatuotteita Portugalista.

Päätös 98/692/EY - 25. marraskuuta 1998 (UK:n vientikiellon osittainen poistaminen - päivämäärään perustuva vientijärjestelmä)

Yhdistyneen kuningaskunnan vientikiellon toinen muutos: hyväksyttiin periaatteet ja vahvistettiin toinen vaihe kohti kiellon poistamista koko Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavan päivämäärään perustuvan vientijärjestelmän (Date-Based-Export-Scheme - DBES) mukaisesti.

Päätös 99/514/EY - 23. kesäkuuta 1999 (päivämäärä DBES-järjestelmän mukaista lihan ja lihatuotteiden vientiä varten)

Vahvistetaan päivämäärä, jona Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevan naudanlihan ja naudanlihatuotteiden vienti DBES-järjestelmän mukaisesti voi alkaa: 1. elokuuta 1999.

Päätös 2000/374/EY - 5. kesäkuuta 2000 (vahvistetaan valvontaa pikatesteillä)

Vahvistetaan karjassa olevan BSE:n epidemiologista valvontaa ottamalla käyttöön 1. päivästä tammikuuta 2001 valvontaohjelma, jossa käytetään kuoleman jälkeen tehtäviä pikatestejä. Jäsenvaltioiden on toteutettava vuosittaiset kohdennetut valvontaohjelmat, joissa otoksena on tietty määrä eläimiä. Erityisesti on keskityttävä tiloilla kuoleviin eläimiin, sairaina hätäteurastettuihin eläimiin ja neurologisia tai käytösoireita osoittaviin eläimiin.

Päätös 2000/418/EY - 29. kesäkuuta 2000 (erikseen määritelty riskiaines)

Jäsenvaltioiden on poistettava eläinkudos, jossa todennäköisimmin on BSE-riski (kallo, risat, selkäydin ja sykkyräsuoli), rehu- ja elintarvikeketjusta 1. päivästä lokakuuta. Lihan tuontiin kolmansista maista sovelletaan samoja vaatimuksia 1. päivästä huhtikuuta 2001, ellei tieteellinen arviointi osoita toimenpiteitä tarpeettomiksi.

Ehdotus - 19. lokakuuta 2000 (maatilalla kuolleet eläimet)

Asetusehdotuksessa ehdotetaan kiellettäväksi maatilalla kuolleiden eläinten ja hävitettäväksi määrätyn eläinperäisen aineksen kierrätys eläinten rehuksi. Ainoa eläinperäinen aines, jonka käyttö rehuntuotannossa on sallittu, tulisi olemaan eläinlääkintätarkastuksen perusteella ihmisravinnoksi kelpaaviksi julistetuista eläimistä saatu aines. (Tällä hetkellä vasta ehdotus; komissio hyväksynyt 19. lokakuuta.)

Top

BSE
ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS | KANSANTERVEYS | KULUTTAJA-ASIAT | TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs