Language selector

 
left
  Märkning & livsmedel - Inledningslide
right
transtrans
 

Europeiska unionen har bestämmelser om märkning av livsmedel för att konsumenterna i Europa ska kunna få omfattande information om livsmedelsprodukters innehåll och sammansättning. Tack vare märkningen får konsumenterna den information de behöver för att kunna göra väl underbyggda val vid inköp av livsmedel.

I denna del har kommissionen fastställt olika ämnen av intresse och här finns uppgifter om lagstiftning och förordningar.

  
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript