IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Etikettering & voeding - Inleiding

In de Europese Unie bestaan er voorschriften voor het etiketteren van levensmiddelen, die de Europese consument in staat stellen om zich uitgebreid te informeren over de inhoud en de samenstelling van voedingsproducten. Etiketten helpen de consument een geïnformeerde keuze te maken bij het kopen van hun levensmiddelen.

In deze rubriek heeft de Commissie diverse punten van belang vastgesteld, evenals details over de wetgeving en de regelgeving.