IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Pakkausmerkinnät ja ravitsemus - Johdanto

Euroopan unionissa on olemassa säännöt elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä, jotta Euroopan kuluttajat saisivat kattavaa tietoa elintarvikkeiden sisällöstä ja koostumuksesta. Merkinnät auttavat kuluttajia tekemään tietoisen päätöksen elintarvikkeita ostaessaan.
Komissio on tässä osassa määritellyt useita erilaisia kiinnostavia aiheita sekä lainsäädäntöä ja säännöksiä koskevaa yksityiskohtaista tietoa.