IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Säkra livsmedel i Europa
persika

Välkommen till webbplatsen om säkra livsmedel, som är en del av webbplatsen för GD Hälsa och konsumentskydd.

Det centrala målet för Europeiska kommissionens policy för säkra livsmedel är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel med hänsyn till mångfald, bl.a. av traditionella produkter, samt att se till att den inre marknaden fungerar effektivt.

Ledstjärnan för kommissionens arbete, som främst utformas i vitboken om livsmedelssäkerhet en , är ett införa ett integrerat förfarande från jord till bord som täcker alla sektorer i livsmedelskedjan, allt från livsmedelsproduktion, primärproduktion, bearbetning av livsmedel, förvaring och transport till detaljhandel.