IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Voedselveiligheid in Europa
perziken

Welkom op de website van de voedselveiligheid, die deel uitmaakt van de algemene website van het DG Gezondheid en Consumentenbescherming.

De belangrijkste doelstelling van het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Commissie is erop gericht een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen met betrekking tot voedsel te waarborgen, rekening houdend met de diversiteit en met inbegrip van traditionele producten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de interne markt doeltreffend functioneert.

Het leidend beginsel van de Commissie, in eerste instantie uiteengezet in haar Witboek over voedselveiligheid en , is dat een geïntegreerde aanpak "van boer tot bord" moet worden gevolgd, die betrekking heeft op alle sectoren van de voedselketen: voedselproductie, primaire productie, voedselverwerking, opslag, transport en detailverkoop.