IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Fødevaresikkerhed i Europa

Velkommen til webstedet for fødevaresikkerhed, som mere overordnet er et af webstederne for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.

Det overordnede formål med Europa-Kommissionens fødevaresikkerhedspolitik er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og for beskyttelse af forbrugernes interesser i relation til fødevarer, således at der navnlig tages hensyn til mangfoldigheden i fødevareudbuddet, herunder traditionelle produkter, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer effektivt.

Det ledende princip for Kommissionen, som primært er beskrevet i hvidbogen om fødevaresikkerhed en, er at anvende en integreret tilgang fra jord til bord, som dækker alle sektorer i fødevarekæden, herunder foderstofproduktion, primærproduktion, forarbejdning af fødevarer, opbevaring, transport og detailhandel.