Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
Commissioner Andriukaitis
 
 
 
 
left
  Fødevaresikkerhed i Europaslide
right
transtrans
 

Velkommen til webstedet for fødevaresikkerhed, som mere overordnet er et af webstederne for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.

Det overordnede formål med Europa-Kommissionens fødevaresikkerhedspolitik er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og for beskyttelse af forbrugernes interesser i relation til fødevarer, således at der navnlig tages hensyn til mangfoldigheden i fødevareudbuddet, herunder traditionelle produkter, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer effektivt.

Det ledende princip for Kommissionen, som primært er beskrevet i hvidbogen om fødevaresikkerhed en, er at anvende en integreret tilgang fra jord til bord, som dækker alle sektorer i fødevarekæden, herunder foderstofproduktion, primærproduktion, forarbejdning af fødevarer, opbevaring, transport og detailhandel.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
requires javascript