Language selector

 
left
  Allmän livsmedelslagstiftning - Inledningslide
right
transtrans
 

I alla medlemsstater och i många tredje länder fastställs de övergripande principerna för säkra livsmedel och konsumentskydd i den nationella lagstiftningen. På EU-nivå har livsmedelslagstiftningen emellertid utvecklats utan att en del av dessa grundläggande principer har fastställts i en övergripande rättsakt.

Den 28 januari 2002 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.

Syftet med den allmänna livsmedelslagstiftningen är att skapa en ram inom vilken livsmedelslagstiftningen kan utformas på ett enhetligt sätt. Samtidigt utgör den en allmän grund för de områden som inte omfattas av särskilda harmoniserade bestämmelser, men där man ser till att den inre marknaden fungerar genom ömsesidigt erkännande.

Här fastställs definitioner, principer och skyldigheter för alla skeden i produktion och distribution av livsmedel och foder.
 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript