IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kemiskt säkra livsmedel - Inledning

Kemiska ämnen spelar en viktig roll i produktionen och distributionen av livsmedel. Livsmedelstillsatser förlänger t.ex. livsmedlens hållbarhetstid och livsmedelsfärger och aromämnen gör livsmedlen mer tilltalande. Andra kemikalier är farmakologiskt verksamma och används därför för att bekämpa sjukdomar hos husdjur och grödor.

För hygienisk och tilltalande förvaring av livsmedel behövs behållare av kemiska material, t.ex. plaster. Dessa uppenbara fördelar av att använda kemikalier i produktionen och distributionen av livsmedel måste å andra sidan jämföras med potentiella hälsorisker av livsmedlen för konsumenten i form av biverkningar som resthalter av dessa kemikalier kan orsaka.

Dessutom förekommer en rad kemikalier som föroreningar i miljön. Dessa föroreningar finns oavsiktligt i råvaror som används för produktionen och distributionen av livsmedel och kan ofta inte undvikas. EU:s livsmedelslagstiftning syftar till att införa jämvikt mellan risker och fördelar av ämnen som används avsiktligt och att minska föroreningar så att det motsvarar den höga konsumentskyddsnivå som krävs i artikel 152 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

För att kunna uppnå denna höga nivå för skyddet av konsumenters hälsa, bygger EU:s lagstiftning på ett riskanalysförfarande enligt en grundlig vetenskaplig utvärdering med beaktande av andra faktorer, såsom hur genomförbara kontrollerna är. Lagstiftningen om kemiska ämnen i livsmedel är uppdelad i följande grupper: