IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Chemische veiligheid van levensmiddelen - Inleiding

Chemische stoffen spelen een belangrijke rol bij de productie en distributie van levensmiddelen. Als additieven verlengen zij bijvoorbeeld de houdbaarheid van de levensmiddelen, en als kleur- en smaakstoffen maken zij levensmiddelen aantrekkelijker. Andere chemicaliën zijn farmacologisch actief en worden daarom gebruikt om ziekten te bestrijden bij landbouwhuisdieren en landbouwgewassen.

Om levensmiddelen hygiënisch en aantrekkelijk te houden, worden ze bewaard in verpakkingen die gemaakt zijn van chemische stoffen, zoals plastic. Deze duidelijke voordelen van het gebruik van chemicaliën bij de productie en distributie van levensmiddelen moeten echter worden afgewogen tegen de mogelijke risico's voor de gezondheid van de consument ten gevolge van bijwerkingen en residu's van deze chemicaliën.

Bovendien zijn een aantal chemicaliën in het milieu aanwezig als verontreinigende stoffen. Deze stoffen zitten ongewild in de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie en distributie van levensmiddelen en kunnen vaak niet worden vermeden. De communautaire levensmiddelenwetgeving streeft ernaar het juiste evenwicht te bereiken tussen de risico's en baten van stoffen die ongewild worden gebruikt, en de verontreinigende stoffen te verminderen in overeenstemming met het hoge niveau van consumentenbescherming dat wordt vereist door artikel 152 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Om dit hoge niveau van gezondheidsbescherming voor de consument te verwezenlijken, is de communautaire wetgeving onderbouwd door een risicoanalyseprocedure die is gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk advies en rekening houdt met andere factoren, zoals de uitvoerbaarheid van controles. Voor de chemische stoffen in levensmiddelen is de wetgeving onderverdeeld in de volgende gebieden: