IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Elintarvikkeiden kemiallinen turvallisuus - Johdanto

Kemiallisilla aineilla on merkittävä rooli elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden jakelussa. Esimerkiksi elintarvikelisäaineina ne pidentävät elintarvikkeiden säilyvyysaikaa ja väri- ja aromiaineina ne lisäävät elintarvikkeiden houkuttelevuutta. Toiset kemikaalit ovat farmakologisesti vaikuttavia aineita, ja niitä käytetään sen vuoksi tautien torjumiseen maatilojen eläimissä ja viljelykasveissa.

Jotta elintarvikkeet säilyisivät hygieenisinä ja houkuttelevina, niitä on säilytettävä pakkauksissa tai astioissa, jotka on tehty kemikaaleista, kuten muoveista. Kemikaalien käytöstä elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden jakelussa on siis selkeää hyötyä, mutta samalla on otettava huomioon kuluttajille näiden kemikaalien sivuvaikutusten ja jäämien vuoksi mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Lisäksi useita kemikaaleja esiintyy ympäristössämme saasteina. Näitä vieraita aineita on tahattomasti elintarviketuotannossa ja –jakelussa käytetyissä raaka-aineissa, eikä niiltä useinkaan voida välttyä. Yhteisön elintarvikelainsäädännöllä pyritään saamaan aikaan oikeanlainen tasapaino tarkoituksella käytettyjen aineiden riskien ja hyötyjen välillä ja vähentämään vieraita aineita Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklassa vaaditun kuluttajien terveyden korkeatasoisen suojelun mukaisesti.

Kuluttajien terveyden korkeatasoisen suojelun toteutumiseksi yhteisön lainsäädäntö perustuu riskianalyysimenettelyyn, jonka lähtökohtana on luotettava tieteellinen arviointi ja jossa otetaan huomioon muut tekijät, kuten valvonnan toteutettavuus. Elintarvikkeissa olevien kemiallisten aineiden osalta lainsäädäntö jakautuu seuraaviin aloihin: