Language selector

 
left
  Elintarvikkeiden kemiallinen turvallisuus - Johdantoslide
right
transtrans
 

Kemiallisilla aineilla on merkittävä rooli elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden jakelussa. Esimerkiksi elintarvikelisäaineina ne pidentävät elintarvikkeiden säilyvyysaikaa ja väri- ja aromiaineina ne lisäävät elintarvikkeiden houkuttelevuutta. Toiset kemikaalit ovat farmakologisesti vaikuttavia aineita, ja niitä käytetään sen vuoksi tautien torjumiseen maatilojen eläimissä ja viljelykasveissa.

Jotta elintarvikkeet säilyisivät hygieenisinä ja houkuttelevina, niitä on säilytettävä pakkauksissa tai astioissa, jotka on tehty kemikaaleista, kuten muoveista. Kemikaalien käytöstä elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden jakelussa on siis selkeää hyötyä, mutta samalla on otettava huomioon kuluttajille näiden kemikaalien sivuvaikutusten ja jäämien vuoksi mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Lisäksi useita kemikaaleja esiintyy ympäristössämme saasteina. Näitä vieraita aineita on tahattomasti elintarviketuotannossa ja –jakelussa käytetyissä raaka-aineissa, eikä niiltä useinkaan voida välttyä. Yhteisön elintarvikelainsäädännöllä pyritään saamaan aikaan oikeanlainen tasapaino tarkoituksella käytettyjen aineiden riskien ja hyötyjen välillä ja vähentämään vieraita aineita Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklassa vaaditun kuluttajien terveyden korkeatasoisen suojelun mukaisesti.

Kuluttajien terveyden korkeatasoisen suojelun toteutumiseksi yhteisön lainsäädäntö perustuu riskianalyysimenettelyyn, jonka lähtökohtana on luotettava tieteellinen arviointi ja jossa otetaan huomioon muut tekijät, kuten valvonnan toteutettavuus. Elintarvikkeissa olevien kemiallisten aineiden osalta lainsäädäntö jakautuu seuraaviin aloihin:

  • Elintarvikelisäaineita koskeva lainsäädäntö perustuu periaatteeseen, että ainoastaan sellaisia lisäaineita saa käyttää, joiden käyttö on nimenomaisesti sallittua - niitä saa yleensä käyttää vain rajallisia määriä tietyissä elintarvikkeissa. Ennen kuin komissio hyväksyy elintarvikelisäaineiden käytön, niiden turvallisuus arvioidaan.
  • Aromiaineita koskevassa nykyisessä lainsäädännössä asetetaan enimmäismäärät haitallisille yhdisteille, ja kemiallisesti määriteltyjen aromiaineiden osalta on käynnissä laaja turvallisuudenarviointiohjelma. Ainoastaan arvioinnissa turvallisiksi katsotut aineet hyväksytään käytettäviksi elintarvikkeissa sisällyttämällä ne tulevaan sallittujen aineiden luetteloon.
  • Vieraita aineita koskeva lainsäädäntö perustuu tieteellisiin lausuntoihin ja periaatteeseen, että vieraiden aineiden pitoisuus on pidettävä niin vähäisenä kuin on kohtuudella mahdollista hyviä toimintakäytäntöjä noudattaen. Joillekin vieraille aineille (esimerkiksi mykotoksiineille, dioksiineille, raskasmetalleille, nitraateille ja klooripropanoleille) on asetettu enimmäismäärät kansanterveyden suojelemiseksi.
  • Tuotantoeläimille annettavien eläinlääkintätuotteiden jäämiä ja kasvinsuojelutuotteiden (torjunta-aineiden) jäämiä koskevassa lainsäädännössä säädetään tieteellisestä arvioinnista, ennen kuin kyseisille tuotteille voidaan myöntää lupa. Tarvittaessa jäämille asetetaan enimmäismäärät, ja joissakin tapauksissa aineiden käyttö kielletään.
  • Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja käsittelevässä lainsäädännössä säädetään, että näistä materiaaleista ei saa siirtyä aineksia elintarvikkeisiin sellaisia määriä, että ihmisten terveys saattaisi vaarantua tai elintarvikkeen koostumus, maku tai rakenne muuttuisi.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript