IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kemisk sikkerhed ved fødevarer - Indledning

Kemiske stoffer spiller en betydningsfuld rolle i forbindelse med fødevareproduktion og -distribution. Som tilsætningsstoffer i fødevarer forlænger de f.eks. fødevarernes holdbarhed, og som farve- og smagsstoffer gør de fødevarerne mere indbydende. Andre kemikalier er farmakologisk aktive og anvendes derfor til at bekæmpe sygdomme hos husdyr og afgrøder.


For at fødevarerne kan være hygiejniske og indbydende, skal de opbevares i beholdere, som er lavet af kemiske stoffer som f.eks. plastik. De klare fordele ved at anvende kemikalier inden for fødevarefremstilling og -distribution skal dog på den anden side ses i forhold til de potentielle risici for forbrugerens sundhed forbundet med disse kemikaliers bivirkninger og restkoncentrationer.


Derudover findes der en række kemiske stoffer i miljøet, som er forurenende stoffer. Det er ikke med forsæt, at disse forurenende stoffer findes i råmaterialer, der anvendes i forbindelse med fødevareproduktionen og -distributionen, og de kan ofte ikke undgås. Fællesskabets fødevarelovgivning har til formål at tilvejebringe den rette balance mellem de risici og fordele, der er forbundet med de stoffer, som anvendes med forsæt, samt at reducere mængden af forurenende stoffer i overensstemmelse med det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, som kræves i artikel 152 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.


For at opnå dette høje sundhedsbeskyttelsesniveau for forbrugeren understøttes fællesskabslovgivningen af en risikoanalyseprocedure, som er baseret på solid videnskabelig evaluering og tager hensyn til andre faktorer som f.eks. kontrollens gennemførlighed. Hvad angår kemiske stoffer i fødevarer, er lovgivningen opdelt i følgende områder: