IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Biologiskt säkra livsmedel - Inledning

Biologiska faror såsom bakterier, virus eller prioner förekommer i livsmedel, särskilt i produkter av animaliskt ursprung. Salmonella en i fjäderfä, Listeria monocytogenes i mejeri- och köttprodukter, biotoxiner i levande musslor, Trikinos hos hästar, vildsvin och tamsvin, och BSE en särskilt från nötkreatur utgör alla en allvarlig risk för folkhälsan. Efter livsmedelskrisen på 1990-talet vidtog kommissionen nya åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten och återvinna konsumenternas förtroende. Dessa åtgärder, som bygger på vetenskapliga yttranden, omfattar bl.a.: