IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Biologische veiligheid van voedsel - Inleiding

Biologische gevaren, zoals bacteriën, virussen of prionen, zijn aanwezig in voedsel, en meer bepaald in producten van dierlijke oorsprong. Met name salmonella en in gevogelte, Listeria monocytogenes in zuivel- en vleesproducten, biotoxines in levende weekdieren, Trichinella bij paarden, wilde zwijnen en varkens en BSE en bij rundvee vormen ernstige risico's voor de volksgezondheid. Na de voedselcrisissen van de jaren 1990 werden nieuwe maatregelen getroffen door de Commissie, om het veiligheidsniveau van het voedsel te verhogen en het vertrouwen van de consument te herstellen. Het betreft hier o.a. de volgende maatregelen, die gebaseerd zijn op deugdelijk wetenschappelijk advies: