Language selector

 
left
  Biologische veiligheid van voedsel - Inleidingslide
right
transtrans
 

Biologische gevaren, zoals bacteriën, virussen of prionen, zijn aanwezig in voedsel, en meer bepaald in producten van dierlijke oorsprong. Met name salmonella en in gevogelte, Listeria monocytogenes in zuivel- en vleesproducten, biotoxines in levende weekdieren, Trichinella bij paarden, wilde zwijnen en varkens en BSE en bij rundvee vormen ernstige risico's voor de volksgezondheid. Na de voedselcrisissen van de jaren 1990 werden nieuwe maatregelen getroffen door de Commissie, om het veiligheidsniveau van het voedsel te verhogen en het vertrouwen van de consument te herstellen. Het betreft hier o.a. de volgende maatregelen, die gebaseerd zijn op deugdelijk wetenschappelijk advies:

  • Een gecoördineerde en holistische benadering van de voedselhygiëne, die alle niveaus van de voedselketen omvat en een transparant beleid inzake hygiëne en toepast op alle levensmiddelen- en diervoederbedrijven;
  • De kennis vergroten van ziektebronnen en -trends door zoönoseverwekkers te controleren in de hele voedsel- en diervoederketen. Bestrijdingsprogramma's instellen voor salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönotische ziekten, om de risico's voor de volksgezondheid te verminderen en de basis te leveren voor de goedkeuring van maatregelen ter beheersing van deze risico's;
  • Een beoordeling van de veiligheid en de kwaliteit van alle soorten levensmiddelen, door microbiologische criteria en , vast te leggen die zowel op de plaats van productie als op de producten op de markt kunnen worden toegepast;
  • Een doeltreffende bestrijding van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (BSE, scrapie, enz.). De ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming van besmetting van andere dieren of van de consument. De harmonisatie van de TSE-maatregelen in de lidstaten en de op derde landen toepasselijke TSE-invoerregels;
  • Een verbod op de verwerking van bepaalde dierlijke nevenproducten en in diervoeder of technische producten en het vaststellen van veilige alternatieve methoden voor het gebruik of de verwijdering van dierlijk afval.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript