Language selector

 
left
  Elintarvikkeiden biologinen turvallisuus - Johdantoslide
right
transtrans
 

Biologisia vaaratekijöitä, kuten bakteereita, viruksia tai prioneja, esiintyy elintarvikkeissa ja erityisesti eläinperäisissä elintarvikkeissa. Salmonella en siipikarjanlihassa, Listeria monocytogenes -bakteeri maito- ja lihatuotteissa, biotoksiinit elävissä nilviäisissä, trikiinimato hevosissa, villisioissa ja kotieläimenä pidettävissä sioissa ja karjan BSE en erityisesti aiheuttavat vakavan riskin kansanterveydelle. Komissio ryhtyi 1990-luvun elintarvikekriisien seurauksena uusiin toimiin elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi ja kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Näihin luotettavien tieteellisten lausuntojen pohjalta kehiteltyihin toimenpiteisiin kuuluvat

  • koordinoitu ja kokonaisvaltainen toimintamalli elintarvikehygienian alalla kaikilla elintarvikeketjun tasoilla siten, että kaikkiin elintarvike- ja rehualan toimijoihin sovelletaan avointa hygienia en politiikkaa
  • tiedon lisääminen taudinaiheuttajien lähteistä ja suuntauksista valvomalla zoonoosien aiheuttajia kautta elintarvike- ja rehuketjun; valvontaohjelmien luominen salmonellaa ja muita elintarvikeperäisiä zoonooseja varten kansanterveysriskin vähentämiseksi ja perustan luomiseksi näiden riskien hallintatoimien toteuttamista varten
  • kaikentyyppisten elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun arvioiminen asettamalla mikrobiologiset kriteerit en , joita sovelletaan elintarvikkeiden tuotantoon ja markkinoilla oleviin tuotteisiin
  • tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (BSE, scrapie jne.) tehokas valvonta; toimien kehittäminen, jotta vältettäisiin niiden tarttuminen muihin eläimiin tai kuluttajien kontaminoituminen; TSE-toimien yhdenmukaistaminen jäsenvaltioissa ja unionin ulkopuolisista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavat TSE-säännöt
  • kielto kierrättää rehuihin tai teknisiin tuotteisiin tiettyjä eläinten sivutuotteita en ja turvallisten vaihtoehtoisten menetelmien määrittäminen eläinjätteen käyttöä tai hävittämistä varten..

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript